ИКОНОМИЧНО И БЪРЗО
УДОБНО И ЕФЕКТИВНО
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОФИЛ НА ДЕЙНОСТТА
СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ
КАРИЕРИ
ЗА КОНТАКТИ
ПРОФИЛ НА ДЕЙНОСТТА:
1. Безизкопно (безтраншейно) полагане на тръбопроводи и кабелопровод с плуг-машина:
 • Полагане чрез изораване на  PHDE-тръбопроводи с максимален диаметър до ф 315 мм с помощта на полагаща касета;

 • Полагане чрез издърпване на  тръби     от лята стомана изолирани с цимент-хоросаново покритие до ф 600 мм и дължина до 300 м;

 • Възможност за комбинирано полагане на повече от един(а) кабел и/ или тръба в един работен процес (паралелно или вертикално);

 • Едновременно полагане на тръбопровпровод, пясъчна възглавница и маркировъчна лента (възможно е и полагането на 2 ленти: сигнална и детекторна);
 • Изграждане на кабелни мрежи за средно напрежение от 10 kV, 15 kV, 20 kV, 35 kV, като едновременно се полагат маркировъчна лента и гръмо-защитно въже, при необходимост и опесъчаване;
 • Изграждане на разпределителни водопроводи и газопроводи от PEHD-тръби;
 • Изграждане на телекомуникационни инфраструктури (интернет), проектиране и изграждане на трасета   с оптичен кабел (оптични кабелни магистрали);

 • Дълбочина на полагане до 1,80 м;

 • Капацитет на полагане от 1000 м до   5000 м на ден в зависимост от диаметъра на продуктопровода и тип почва;

 • Полагане в хълмисти и планински райони до 3000 м надморска височина с наклон до 70%;

 • Полагане до 1,50 м под водната повърхност или 1 м под корито на  река/канал (пресичане на реки и водоеми);

 • Системата е приложима при почвени норми DIN от 2 до 6 клас (от рохкави     до неспоени-каменисти почви).
 • За повече информация                                                          (Видео 1) (Видео 2)

2. Управляем хоризонтален сондаж  - HDD метод 


Horizontal-Directional-Drilling е модерен метод за безизкопно (безтраншейно) полагане на тръби и кабели под земната повърхност, където земните пластове се пробиват с помоща на глинести промивки - без необходимост от изкопаване на траншея.

С помощта на HDD-метода се полагат проводи от PE
HD-тръби (полиетилен висока плътност) за питейна и отпадъчна вода, газ  защитни тръби за комуникационни мрежи до ф 350 мм, стоманени тръби за защитни кожуси до ф 350 мм .

За повече информация: (Брошура- страница 1) (Брошура- страница 2)
(Видео 1) (Видео 2) (Видео 3)
Фотогалерия 
 
Области на приложение:
 • Полагане  на тръби и кабели под шосета, ЖП-линии и инженерно-технически съоръжения, водоеми, реки, канали и езера;
 • Изграждане на цялостни локални мрежи за газопровод и водопровод без да се наранява земната повърхност – може да се използва и в градски условия като алтернативен метод на разкопаването. 
3.  Неуправляем хорисонтален сондаж  до ф 110 мм с къртици тип                "ракета"
   За повече информация виж "сградни отклонения"


4. Заваряване на PHD тръби (полиетилен висока плътност)
    за водопровод и газопровод


Челни заварки
на полиетиленови тръби с висока плътност (PE-80 и PE-100) за водопровод и газопроводЗаварки с муфи.

5. Изкопно и възтановителни работи с багер и фадрома.

Булгарияплуг ООД
Улица 17-та, Номер 4, 4202 Радиново
e-mail: office@bulgariaplug.eu
www.bulgariaplug.eu